ОБЩИ УСЛУГИ
__________________________________________________________________________

Промяна на тарифния план  5 лв.
Предоставяне на статичен IP адрес 10 лв./месец
Откриване на втора и всяка следваща пощенска кутия 10 лв./година
Обучение и допълнителни настройки при клиента 10 лв./час
Мрежов контролер (LAN карта) 15 лв.
Мрежов контролер (LAN карта) с инсталация 20 лв.
Осигуряване на протектор срещу пренапрежение 39 лв.
Повторно включване 20 лв.
Поддръжка на клиентски компютър 5 лв./месец
Общи софтуерни услуги - За 1 час 10 лв.
Настройка на ИНТЕРНЕТ 5 лв.
Инсталиране на мрежа 5 лв.
Възстановяване на изтрита или унищожена информация – по договаряне
Почистване на компютърна система 10 лв.
Инсталиране на компонент - Хардуерно 5 лв.
Инсталиране на Дънна платка - Хардуерно 10 лв.
Сглобяване на компютърна конфигурация (с материали на клиента) 20 лв.
Настройка на BIOS 5 лв.
Настройка на Компютърна система 15 лв.
Настройка на Софтуерен продукт 15 лв.
Посещение при клиент /За района на Царево/ 2 лв.
Посещение при клиент /За района на Царево - извън работно време 5 лв.
Цените са без ДДС
__________________________________________________________________________Мрежа/услуга Параметър Измерване Мерна единица
Достъп до интернет Време за първоначално свързване към мрежата Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99% от заявките 1 ден
    Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента, а когато процентът е под 80 % - среден брой на дните закъснение след договорената дата 97%
Достъп до Интернет Процент на жалбите относно коректност на сметките Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки 0%
Достъп до Интернет Постигната скорост на предаване на данни Максимална постигната скорост на предаване на данни 81920 kbit/s
    Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни 40960kbit/s, 1024kbit/s
Достъп до Интернет Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни  Процент на неуспешните опити за предаване на данни 1%
Достъп до Интернет Закъснение при предаване на данни (еднопосочно) Средна стойност на закъснението при предаване
на данни
 
2ms
    Стандартно отклонение на закъснението 0,1ms
         КОНТАКТИ

   
  Офис: гр. Царево    
  Улица: Иван Вазов 13    
 GSM: 0886 10 32 21    
 GSM: 0889 51 75 94    
 GSM: 0888 72 45 77    
 E-mail: bginvent.net@gmail.com