×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 923
Вторник, 02 Февруари 2016 14:31

ОБЯВА - Проект "Независим живот"

Оценете
(0 гласа)
На 08.02. и 09.02.2016г., от 09.00 часа в Заседателната зала на Община Царево, ул."Хан Аспарух" 36, ще се проведе среща - интервю с кандидатите за лични асистенти и домашни помощници във връзка с изпълнението на Проект "Независим живот" и Договор с регистрационен №BG05M9OP001-2.002 -0088-С001 и наименование "Център за почасово придоставяне…
Оценете
(0 гласа)
ПОКАНА за ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбСъвет - Царево
Оценете
(0 гласа)
Във връзка с писмо № BG05-324/21.01.2016 год. на госпожа Румяна Георгиева главен директор на ГДСП и ръководител на проект "Нови възможности за грижа", относно изпълнение на договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помщ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 "Нови алтернативи" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., община…
Оценете
(0 гласа)
На 25 януари стартира кампанията за плащане на данъци и такси за движима и недвижима собственост на територията на община Царево за 2016г. При старта на кампанията първите граждани, платили данъците си за годината получават подарък от кмета на Община Царево. Тази година най- нетърпелив да изплати задълженията си бе…

Галерия със снимки

Оценете
(0 гласа)
Във връзка с писмо № BG05-324/21.01.2016 год. на госпожа Румяна Георгиева главен директор на ГДСП и ръководител на проект "Нови възможности за грижа", относно изпълнение на договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помщ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 "Нови алтернативи" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., община…
Оценете
(0 гласа)
Община Царево, като партньор на Агенция за социално подпомагане, продължава предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ по Проект „Нови възможности за грижа“ , бюджетна линия 2014BG05M90P001-2.2015.001 „Нови Алтернативи“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /2014-2020/, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Към 15.01.2016 година услугата „Личен асистент“…
Оценете
(1 глас)
През археологически сезон - 2015г. Община Царево и Министерство на културата финансираха проучването на „Късноантична и средновековна крепост – гр. Ахтопол“. Ръководител на екипа беше д-р Андрей Аладжов от Националния археологически институт с музей при БАН, а участие в разкопките взеха множество доброволци от България, Холандия и Канада. Основната цел…

Галерия със снимки

Оценете
(1 глас)
BG05M9OP001-2.002 по ОП на РЧР, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Продължителността на проекта ще бъде 19 месеца / 1 подготовка/. Уведомяваме гражданите на Община Царево, че стартирането на Проекта ще бъде от дата 01.02.2016г. Ще се приемат документи и ще се извърши…
Оценете
(0 гласа)
МДТ-ЦАРЕВО уведомява всички данъкоплатци в общината, че плащането на местните данъци и такси за 2016 година- данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства ще се заплащат от 8.00 часа на 25-ти януари 2016година в касата на МДТ-Царево, ул. Крайморска № 14, касите на фронт-офисите в гр.Царево,…
Оценете
(2 гласа)
В изпълнение на подписания договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Община Царево е ангажирана съвместно с Община Малко Търново да изготвят Стратегия за…

Галерия със снимки

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево