Понеделник, 16 Септември 2013 09:42

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка и сервизиране на специализирани товарни автомобили за нуждите на Община Царево“

Публикувано на сайта на Община Царево

на 16.09.2013 г., понеделник

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Царево, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка и сервизиране на специализирани товарни автомобили за нуждите на Община Царево“, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на17.09.2013 г. (вторник), от 14:00 часа, в заседателната зала в сградата на Община Царево.

Прочетена 1532 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево