Оценете
(0 гласа)
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево /Приет с Решение № 3, Протокол № 2/28.11.2019 год. на Общински съвет Царево/ ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 (1) Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет Царево и неговите постоянни и временни…
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево