Петък, 05 Юли 2019 13:54

На 03.07.2019 г. Община Царево подписа договор за финансиране на проект „Подобраване на техническото обрудване в ДСП Царево и ДСП Ахтопол, Община Царево“. Средствата са осигурени от фонд „Социална закрила”.

Оценете
(0 гласа)

На 03.07.2019 г. Община Царево подписа договор за финансиране на проект „Подобраване на техническото обрудване в ДСП Царево и ДСП Ахтопол, Община Царево“. Средствата са осигурени от фонд „Социална закрила”.

Проектът предвижда обновяване на старо и амортизирано кухненско оборудване в ДСП „Царево“ и ДСП „Ахтопол", Община Царево. Двете кухни обслужват потребителите на услугата Домашен социален патронаж от всички населени места в община Царево.

По проекта се предвижда подмяна на остарялото и амортизирано оборудване с ново:

-          в Домашен социален патронаж Царево - електрическа фурна, картофобелачка, 2 броя професионален подплотов хладилник, 2 броя професионален душ, професионален вертикален фризер, професионален котлон;;

-          в Домашен социален патронаж Ахтопол – 2 броя електрическа печка с фурна.

Старото оборудване не отговаря на нарастващите изисквания за ефективност, функционалност и безопасни условия на труд за персонала, често аварира като създава трудности при осъществяване на ежедневната работа и е сериозно предизвикателство за посрещане на постоянно нарастващата нужда от услугата в общината. Придобиване на заложеното по проекта оборудване ще доведе до оптимизация на работния процес, повишаване на енергийната ефективност, подобряване на работната среда и увеличаване на капацитета.

Проектът има социална насоченост и преки бенефициенти са 260 лица в пенсионна възраст, хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора, с постоянен адрес на територията на община Царево, ползватели на услугата на Домашен социален патронаж Царево и Ахтопол. Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

  • Оптимизация на работния процес;
  • Повишаване на енергийната ефективност;
  • Подобряване на работната среда;
  • Увеличаване на капацитета.

Продължителността на проекта е 4 месеца, общия бюджет 28 018,87 лева, като Общината участва с 10% съфинансиране, а 90% от средствата са безвъзмездна финансова помощ от фонд „Социална закрила”.

Прочетена 1865 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево