Вторник, 02 Март 2021 16:02

Заповед РД-01-127/2.3.2021г., във връзка с заповед РД-01-132/26.02.2021 г. на Министерството на здравеопазването

Оценете
(0 гласа)

На основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с заповед РД-01-132/26.02.2021 г. на Министерството на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

Изменям и допълвам заповед № 55/27.01.2021 г., както следва:

  1. Отменя се т. 1.2
  2. Точка 2 се изменя така:

„2. Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юредически и физически лица се допуска при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.“

  1. Точка 2.1 се отменя.
  2. Създава се т. 6, която гласи:

„ Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на 30% от капацитета на помещението, в което се провежда, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция“

  1. Точка 4 се изменя така:

„ Посещението в заведения за хранене и развлечение по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, с изключение на дискотеките, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариетета и нощни барове, се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета им, не повече от 6 човека на маса, носене на защитни маски за лице от персонала и при ограничено работно време в границите между 6:00 и 23:00 часа. От 01.04.2021 г. се допуска и посещение в дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариетета и нощни барове.“

  1. Създава се т. 4.1, която гласи:

„Посещението в игралните зали и казината се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета им, носене на защитни маски за лице от персонала и посетителитре и при ограничено работно време в границите между 6:00 и 23:00 часа.“

  1. Създава се т. 7, която гласи:

„От 01.03.2021 г. е разрещено провеждането на групови  туристически пътувания  с организиран транспорт в страната. До 31.03.2021 г.се преустановява групови  туристически пътувания  с организиран транспорт в чужбина“

  1. Точка 4 се отменя, като от 08.03.2021 г. посещението в столовете за ученическо хранене към Домашен социален патронаж гр. Царево и гр. Ахтопол е разрешено при спазване на всички противоепидимични мерки.

Всички останали клаузи остават непроменени.

Заповедта влиза в сила от 01.03.2021 г.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Царево.

инж. ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ    /п./   Кмет на Община Царево

Прочетена 528 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево