Сряда, 14 Август 2019 10:37

Промяна в необходимите документи за участие в консултациите при кмета на община Царево за образуване на ОИК - на основание Решение №600 - МИ/09.08.2019г.

Оценете
(1 глас)

О Б Я В А

На основание УКАЗ № 163 на Президента на Република България, издаден в София на 10 юли 2019 г., чл.75 , ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г , в кабинета на Кмета – в сградата на Община Царево ще се проведат консултации за назначаването на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на 19.08.2019 г. от 10.00 часа.

При провеждане на консултациите партиите и коалициите по т. 1 представят:

  • писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
  • заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  • пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  • копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);
  • предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 1, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;
  • декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 1).

      

Телефони за връзка :

  0590/5-50-25

Прочетена 1573 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево