Печат на тази страница
Вторник, 15 Януари 2019 14:50

Информация по ЗДОИ 2018

Оценете
(0 гласа)

Информация по ЗДОИ за 2018 година

Брой заявления Сфера на исканата информация       Предоставяне на информация /форма/ Отказ за предоставяне на информация
1. Заявление №62-01-88/12.02.2018 г. Отчет постъпилите заявления за достъп до обществена информация в Община Царево през 2018 г. Предоставена информация на електронна поща. Не
2. Заявление №62-01-230/26.06.2018 г. Актуална справка с брой на лицата с постоянен адрес в Община Царево Предоставена информация на електронна поща. Не
3. Заявление №94-01-2557/19.07.2018 г. Информация за общински имот, находящ се в гр. Ахтопол

-         

Поради липса на информация в заявлението относно предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация, същото е оставено без разглеждане.
4. Заявление №62-01-294/06.08.2018 г. Информация относно желание да се направи дарение на Община Царево. Предоставена информация на електронна поща. Не
5. Заявление №62-01-303/08.08.2018 г.

Информация относно желание да се направи дарение на Община Царево.

Информация относно проверка за незаконно строителство в имоти в с. Варвара и с. Лозенец

Предоставена информация на електронна поща. Не
Прочетена 971 пъти