Четвъртък, 11 Януари 2018 14:43

Информация по ЗДОИ

Оценете
(0 гласа)

Информация по ЗДОИ за 2017 година

Брой заявления Сфера на исканата информация       Предоставяне на информация /форма/ Отказ за предоставяне на информация
1. Заявление №06-01-37/23.02.2017 г. Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Уведомление за липса на исканата информация по чл. 33 от ЗДОИ Не
2. Заявление №62-01-200/18.08.2017 г. Информация във връзка с упражняване функциите на гл. архитект на Община Царево Предоставена информация - 1. копия на хартиен носител 2. копие на електронна поща Не
3. Заявление №94-01-3130/21.08.2017 г. Подадена декларация по ЗМДТ Препратено за отговор, съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗДОИ Не
4. Заявление №62-01-248/12.10.2017 г. Брой на наказаните лица с глоба по реда на чл. 133, ал. 1, т. 1 от ЗУО. Предоставена информация - копие на електронна поща Не
5. Заявление №94-01-3662/06.10.2017 г. Кореспонденция между Община Царево и собственик на имот в Община Царево Предоставена информация - копие на електронна поща Не
6. Заявление №62-01-278/31.10.2017 г. Кореспонденция между Община Царево и собственик на имот в Община Царево Предоставена информация - копие на електронна поща Не

Прочетена 979 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево