Сряда, 04 Април 2018 09:15

ВК „Царево“ участва с проект по Програмата „Спорт за деца в риск”

Оценете
(0 гласа)

ВК „Царево“ участва с проект по Програмата „Спорт за деца в риск”, разработена в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта, с приоритетите, целите и мерките, посочени в раздел 19 „Младеж и спорт“ в Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г. и по-конкретно с цел 218, мярка 829 „Разширяване на обхвата на децата от детските градини, учениците, студентите и децата в риск, участващи в спортни дейности чрез изпълнение на целеви програми“. Тя е съобразена и с целта и основните задачи на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 – 2022г.

Проектът стартира на 01.03.2018 г. и ще приключи на 30.11.2018 г. Средствата, които ще бъдат усвоени по него са на стойност 3 900 лв.

С реализирането на Програмата се създават  условия за провеждане  на занимания с физически упражнения и спорт за деца в риск за преодоляване на тяхната изолация и за пълноценна интеграция и адаптация в обществото. Изпълнението на Програмата създава и допълнителни предпоставки за разширяване на териториалния обхват,  видовете спорт,  а оттам - увеличаване  броя на привлечените  за системни спортни занимания деца в риск.

Прочетена 1029 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево