Четвъртък, 14 Септември 2017 08:21

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО ЗА 2016г.

Оценете
(2 гласа)

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО ЗА 2016г.

На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 46, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Царево, председателят на Общинския съвет отправя покана към гражданите на общината, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Царево за 2016 год., което ще се състои за всички съставни селища, включени в състава на Община Царево на 21 септември 2017 год. от 9.00 часа, в заседателната зала, находяща се на трети етаж в сградата на Община Царево.

Материалите по отчета са на разположение в канцеларията на Общинския съвет-Царево.

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ

          Председател на ОбС Царево

Прочетена 2179 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево