×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 915
Общинска собственост

Общинска собственост (99)

Понеделник, 09 Март 2015 10:31

О Б Я В Л Е Н И Е по чл.40,ал.4 от ЗОС

Оценете
(0 гласа)
О Б Я В Л Е Н И Е по чл.40,ал.4 от ЗОС от 09.03.2015 год. Общинска администрация Царево съобщава,че е направено предложение да ОбС за извършване на замяна между Община Царево и “АВТОЦЕНТЪР ЯНИ”ЕООД-гр. Царево, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК-202490448, със седалище и адрес…
Четвъртък, 05 Февруари 2015 16:18

Уведемление по чл.61, ал.3 от АПК

Оценете
(0 гласа)
Уведемление по чл.61, ал.3 от АПК за уведомяване на Димитър Христов Димитров от гр.Стара Загора, ул. Петър Парчевич, №25
Вторник, 16 Декември 2014 08:10

О Б Я В Л Е Н И Е по чл.40,ал.4 от ЗОС

Оценете
(2 гласа)
О Б Я В Л Е Н И Е по чл.40,ал.4 от ЗОС от 13.12.2014 год. Общинска администрация Царево съобщава,че е направено предложение да ОбС за извършване на замяна между Община Царево и „А.Д.А.” ЕООД, ЕИК 130444574на : 1.1 4/599 /четири от петстотин деветдесет и девет/ кв.м. ид. части от…
Оценете
(0 гласа)
ОБЯВА В изпълнение на Заповед № РД-01-823/22.10.2014г. на Кмета на общината ОБЩИНА ЦАРЕВО: ОТКРИВА процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – ПОС, с площ от 60 кв.м., представляващи част от покривното пространство на едноетажна…
Оценете
(0 гласа)
ОБЯВА В изпълнение на Заповед № РД-01-805/17.10.2014 г. на Кмета на общината ОБЩИНА ЦАРЕВО: ОТКРИВА процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 2 /две/ години на общински терен с площ от 20 кв.м., представляващ част от ПИ № 48619.502.1 по КККР на гр.Царево,…
Оценете
(0 гласа)
ОБЯВА Съгласно заповед № РД-01-729/24.09.2014 г. на кмета на общината ОБЩИНА ЦАРЕВО ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване запродажба на недвижим имот-частна общинска собственост, а именно:ПИ № 66528.501.432 по КККР на с. Синеморец, обл. Бургас, с начин на трайно ползване – урбанизирана, с площ от 491…
Оценете
(0 гласа)
ОБЯВА Съгласно заповед № РД-01-728/24.09.2014 г. на кмета на общината ОБЩИНА ЦАРЕВО ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване запродажба на недвижим имот-частна общинска собственост, а именно:ПИ № 66528.501.431 по КККР на с. Синеморец, обл. Бургас, с начин на трайно ползване – урбанизирана, с площ от 816…
Оценете
(0 гласа)
ОБЩИНА ЦАРЕВО ОБЯВА Съгласно заповед № РД-01-727/24.09.2014 г. на кмета на общината ОБЩИНА ЦАРЕВО ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване запродажба на недвижим имот-частна общинска собственост, а именно:ПИ № 66528.501.327 по КККР на с. Синеморец, обл. Бургас, с начин на трайно ползване – урбанизирана, с площ…
Оценете
(0 гласа)
ОБЯВА Съгласно заповед № РД-01-511/03.07.2014 г. на кмета на общината ОБЩИНА ЦАРЕВО ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване запродажба на недвижим имот-частна общинска собственост, а именно:ПИ 48619.15.983 по КК на гр. Царево, м. „Янов егрек”, с площ от 1232 кв.м., с трайно предназначение – земеделска, с…
Оценете
(0 гласа)
ОБЯВА Съгласно заповед № РД-01-504/02.07.2014 г. на кмета на общината ОБЩИНА ЦАРЕВО ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване запродажба на ПИ 66528.501.353, с площ от 885 кв.м., с трайно предназначение – урбанизирана, по КК с. Синеморец, актуван с АЧОС №1718/07.04.2014г.
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево