Правилници ОА

Правилници ОА (10)

Оценете
(1 глас)
Оценете
(1 глас)
Оценете
(2 гласа)
Вторник, 06 Януари 2015 16:28

Харта на клиента

Оценете
(2 гласа)
Харта на клиента
Вторник, 06 Януари 2015 16:27

Етичен кодекс

Оценете
(2 гласа)
Етичен кодекс
Оценете
(1 глас)
Вътрешни правила за работната заплата
Вторник, 06 Януари 2015 16:24

Правилник за вътрешния трудов ред

Оценете
(3 гласа)
Правилник за вътрешния трудов ред
Оценете
(2 гласа)
Вътрешни правила за организация на административното обслужване
Оценете
(4 гласа)
Устройствен правилник на общинска администрация – Царево
Оценете
(1 глас)
Списък на категориите информация в Община Царево
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево