Консултации

Как мога да платя месечния си абонамент?

Предлагаме следните начини за заплащане на месечния абонамент:

А) плащане в брои в офиса на „Инвент Нет“ на ул.Иван Вазов 13
Б) плащане по банков път.
За да заплатите сметката си по банков път, задължително в основанието за плащане трябва да запишете Вашето потребителско име.

Банковата сметка на „Инвент Нет“е BIC STSABGSF, IBAN BG69STSA93000001094269

Трябва ли да подпиша договор?

A) Предлагаме възможност за използване на интернет на предплатен абонамент,ако изберете такъв,нямате ангажимент да използвате и заплащате интернет достъпа всеки месец, можете да прекъсвате и възстановявате потреблението когато и за какъвто период желаете.След края на предплатения период интернета автоматично спира,ако желаете след време отново да възстановите ползването, заплащате абонамента си,след което интернета във Вашия дом автоматично (веднага) се възстановява за периода за който сте предплатили , без да се налага да бъдете посещаван от техник във Вашия дом. Минималният период за които можете да предплащате е 1 (един) месец.

Б) Предлагаме възможност за използване на интернет на срочен договор,ако изберете такъв абонаментен план се задължавате да заплащате избраният интернет достъп всеки месец за срока на договора,т.е нямате право да прекъсвате потреблението и да пропускате заплащането на месечния си абонамент.

Как е изградена мрежата на Инвент Нет?

Свързаността до жилищните сгради е изградена с оптични влакна (Fiber Optic) които се терминират в комуникационни шкафове ,от които се изгражда мрежа до всяко домакинство посредством медни (UTP) кабели, посредством които се осигуряват всички предлагани услуги .За да се използват описаните услуги е необходимо в дома на клиента да влезне един кабел по които се предоставят всички услуги.Ако сградата има изградено структурно окабеляване,същото се използва за доставката на интернет,без да е необходимо да се прекарва нов кабел.

От къде ще бъде прекаран кабела за Интернет в моето жилище?
 А) Ако сградата в която живеете е построена в последните няколко години ,и в нея има изградено структурно окабеляване,интернета ще достигне до Вашето жилище през наличното окабеляване,без да се налага да се пробиват стените или прозорците.
Б) Ако живеете в стара сграда без изградено структурно окабеляване , ще бъде необходимо да се направи малък отвор в стената,дограмата или вратата на Вашия дом за да достигне кабела до точката в която желаете да разположете Вашия компютър или безжичен рутер.

Какво е PON?

Passive Optical Network (PON) е мрежа от вида «точка към много точки» ,която използва мултиплексиране , чрез различни дължини на вълната, за осигуряването на работа в пълен дуплекс върху едно влакно, което посредством пасивни сплитери достига от оператора до дома на крайния потребител.

Основни предимства на услугата:

· Няма активно оборудване между клиента и оператора ,т.е няма нищо което да изисква или да се влияе от ел.захранването
· Не се влияе от атмосферните условия.Оптичния кабел не създава статично електричество.
· Високи скорости и резервираност на услугата
· Екологично чиста технология с ниски разходи за експлоатация и поддръжка.

Архитектура на Passive Optical Network (PON)

shema2
Основните елементи на „пасивна оптична мрежа (PON)“

Оптичен терминатор на линиите (OLT) –оборудването което управлява всички клиентски устройства.Разполага се в централния/регионалния офис на доставчика където се терминират оптичните влакна.

Оптични мрежови терминали(ONT) – това са клиентските устройства в които на входа се свързва оптичното влакно, а на изхода домашни мрежови устроиства (компютри,таблети,телефони,телевизори) Налични интерфейси: 4 броя Ethernet ,Wireless ,2 броя Phone

Пасивни сплитери - използват се за да позволят едно оптично влакно да обслужва множество точки за достъп (крайни клеинти)

         КОНТАКТИ

   
  Офис: гр. Царево    
  Улица: Иван Вазов 13    
 GSM: 0886 10 32 21    
 GSM: 0889 51 75 94    
 GSM: 0888 72 45 77    
 E-mail: bginvent.net@gmail.com