Основната дейност на фирма ИНВЕНТ НЕТ е разпространението на Internet по кабел. Изграждаме високоскоростни трасета, които покриват територията на Общинa Царево.
__________________________________________________________________________

Други дейности на фирмата:
- изграждане и поддръжка на компютърни мрежи:
- изграждане и поддръжка на мрежи за видеонаблюдение
- поддръжка на офис техника
- продажба, ремонт и поддръжка на компютърна и офис техника,консумативи и аксесоари
__________________________________________________________________________

ВАЖНО!
Общи условия за разпространяване на информация в сървърите на ИНВЕНТ НЕТ:

При никакви условия ИНВЕНТ НЕТ не е отговорен за каквито и да е загуби или повреди, причинени от информация, получена чрез сървърите на ИНВЕНТ НЕТ. Задължение на потребителите е да оценяват точността, пълнотата или полезността на информацията, мненията, съветите или други данни, получени чрез сървърите на ИНВЕНТ НЕТ. Нито ИНВЕНТ НЕТ, нито трети лица, доставящи информация, гарантират точността, пълнотата или полезността на съдържанието на страниците, нито тяхната полза за каквато и да е цел. ИНВЕНТ НЕТ е дистрибутор (а не издател) на страници, предоставяни от трети лица. Съответно ИНВЕНТ НЕТ няма право на по-голям редакторски контрол върху тези страници,отколкото има публична библиотека, книжарница или павилион за вестници. Всякакви мнения, съвети, изявления, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или публикувано от трети лица, включително доставчици на информация, Интернет доставчици, уеб дизайнери или други потребители на ИНВЕНТ НЕТ, са на техните автори, а не на ИНВЕНТ НЕТ. ИНВЕНТ НЕТ не е отговорен за точността или надеждността на чужди мнения, съвети или изявления направени чрез неговите сървъри.

__________________________________________________________________________

Типове Физически Интерфейси:
Към мрежата на Инвент Нет ООД се поддържат следните типове физически интерфейси за свързване на крайни електронни съобщителни устройства: Fast Ethernet: 100Base-T (twisted-pair cabling, CAT-5 or above, 100m),IEEE 802.3u Gigabit Ethernet: 1000Base-T (twisted-pair cabling, CAT-5e or above, 100m), IEEE 802.3ab 1000Base-LX/LH (single-mode, duplex fiber, 1310nm, 10/20km), IEEE 802.3z 1000Base-BX-D (single-mode, single fiber, Tx:1550nm Rx:1310nm, 10/20km), IEEE 802.3z 1000Base-BX-U (single-mode, single fiber, Tx:1310nm Rx:1550nm, 10/20km), IEEE 802.3z SFP (SFP MSA , INF-8074i)

Настоящата информация и спецификация за типовете интерфейси необходими за свързване на крайните абонатни устройства към обществената електронна съобщителна мрежа на Инвент Нет ООД  е изготвена в съответствие с изготвените от Комисия за регулиране на съобщенията  „Указания за публикуване на интерфейсите от предприятията, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги” и с  публикации на Европейския Институт за Стандарти в Далекосъобщенията (ETSI).


__________________________________________________________________________

         КОНТАКТИ

   
  Офис: гр. Царево    
  Улица: Иван Вазов 13    
 GSM: 0886 10 32 21    
 GSM: 0889 51 75 94    
 GSM: 0888 72 45 77    
 E-mail: bginvent.net@gmail.com